Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Herzlich Willkommen auf der Moodle-Plattform des Bayerischen Volkshochschulverbandes!

 • Θέμα 1

  Registrieren und Einloggen
 • Θέμα 2

  Kurse besuchen
 • Θέμα 3

  Mögliche Probleme

 • Θέμα 4

  Zusätzliche Software